Disclaimer

De website met internetadres www.elsvanmaurik.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op bezoekers van en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij . behoudt al haar rechten voor.

machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van , verboden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@elsvanmaurik.nl

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Elk bericht dat u per elektronische post naar deze website stuurt wordt op een niet-vertrouwelijke basis behandeld. Dit impliceert dat deze berichten vrijelijk kan reproduceren, publiceren of op enige andere manier gebruiken voor welk doel dan ook. Privacy gevoelige informatie wordt bij eventuele reproductie, publicatie of anderszins weggelaten.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie geen controle kan uitoefenen. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen.